Tư pháp

Phổ biến giáo dục pháp luật

Danh mục thủ tục hành chính: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

 

1. Thủ tục Công nhận Tuyên truyền viên pháp luật.

2. Thủ tục Cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật.

Tải file: TTHC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

(Tác giả: Nguyễn Văn Phước - TPHT, nguồn: 8)

     

 
Các Tư pháp đã đưa
   Hòa giải ở cơ sở (14:27 - 13/07/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.