TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018)

UBND PHƯỜNG BẾN THÀNH THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÁC LOẠI GIẤY TỜ THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG SAU NGÀY 31/12/2022

QUY ĐỊNH SỐ 1374-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY.
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ QUY ĐỊNH 1374 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU
PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN “MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU”
TÌM HIỂU VỀ XÓA ÁN TÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trên các lĩnh vực về an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội, kinh tế - đô thị. Và tiếp tục đa dạng hóa các ...
TÌM HIỂU VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trên các lĩnh vực về an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội, kinh tế - đô thị. Và tiếp tục đa dạng hóa các ...
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trên các lĩnh vực về an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội, kinh tế - đô thị. Và tiếp tục đa dạng hóa các ...
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trên các lĩnh vực về an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội, kinh tế - đô thị. Và tiếp tục đa dạng hóa các ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trên các lĩnh vực về an ninh – quốc phòng, văn hóa – xã hội, kinh tế - đô thị. Và tiếp tục đa dạng hóa các ...
Các Tuyên truyền pháp luật đã đưa
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2021
  Truy cập, tra cứu các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực
  Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5
  Danh mục các văn bản ban hành trong tháng 4/2016