Luật Hộ tịch 2014
Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13.
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2015 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Thông tư số 15/2015/TT-BTP
Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/11/2015 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết ...
Nghị định 23/2015
Về cấp bảng sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM

VẮC XIN PHÒNG COVID - 19
VẮC XIN COVID - 19: TIN ĐỒN VÀ SỰ THẬT 
Thông báo xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân phường Bến Thành
Thông báo về tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động trên địa bàn phường Bến Thành  
Quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, kiểm tra công trình sửa chữa, xây dựng trên địa bàn phường Bến Thành

PHỔ BIẾN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Xây dựng
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân các quy định xử phạm vi phạm hành chính về lĩnh vực Xây dựng.
Các Văn bản quy phạm pháp luật đã đưa
  Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND Thành phố
  Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Xây dựng
  Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội
  Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng
  Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng
  Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Đất đai
  Luật số 45/20113/QH13 của Quốc hội
  Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  UBND PHƯỜNG BẾN THÀNH HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI RẮN CỒNG KỀNH
  HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI (11/10) NĂM 2022
  HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁNH THAI THẾ GIỚI 26.9.2022
  Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng COVID - 19
  Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022
  LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY