Hộ tịch - Chứng thực

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2015 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

 

Tải file: NGHỊ ĐỊNH 123/2015/NĐ-CP

 

(Tác giả: Nguyễn Văn Phước - TPHT, nguồn: Bản tin Phường Bến Thành)

     

 
Các Hộ tịch - Chứng thực đã đưa
   Thông tư số 15/2015/TT-BTP (16:32 - 16/06/2016)
   Nghị định 23/2015 (07:55 - 15/04/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.