Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022
Chăm sóc người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn