Xây dựng

PHỔ BIẾN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

 

Thực hiện Công văn số 3368/UBND-QLĐT ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1, UBND phường Bến Thành thực hiện phổ biến tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về an toàn công trình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đến các chủ đầu tư trên địa bàn để tham khảo áp dụng khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN như sau:

BXD_4331-BXD-HDXD_27092022_signed.pdf

BXD_6242-BXD-KHCN_28122020.pdf

HDKT lap dat HT dien mat troi mai nha.pdf

Tài liệu trên được tải xuống từ Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: http://https//moc.gov.vn

(Tác giả: , nguồn: 8)

     

 
Các Xây dựng đã đưa
   Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Xây dựng (09:35 - 31/01/2020)
   Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND Thành phố (09:06 - 03/08/2016)
   Danh mục văn bản liên quan đến lĩnh vực Xây dựng (16:16 - 26/04/2016)
   Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội (16:30 - 25/04/2016)
   Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:30 - 25/04/2016)
   Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ (16:29 - 25/04/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.