Đất đai

Đất đai

Danh mục thủ tục hành chính: ĐẤT ĐAI

 

1. Thủ tục: Xác nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất.

2. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất kinh doanh.      

3. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.    

4. Thủ tục: Xác nhận đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa.

5. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

6. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại phường.

7. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường.

8.  Thủ  tục  Cấp  Giấy  chứng  nhận  đối  với  trường  hợp  người  sử  dụng  đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường.     

9.  Thủ  tục  Cấp  Giấy  chứng  nhận  đối  với  trường  hợp  người  sử  dụng  đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường.

10. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.      

11. Thủ tục: Xác nhận vị trí nhà, đất.    

12. Thủ tục: Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (đối với trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

13. Thủ tục: Xác định lại diện tích đất ở.

14. Thủ tục: Xác nhận đơn đăng ký biến động đất đai.

Tải file: TTHC ĐẤT ĐAI

(Tác giả: Nguyễn Văn Phước - TPHT, nguồn: 8)

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.