Kinh tế

Thuế, phí, lệ phí

Danh mục thủ tục hành chính: THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

 

1.Thủ tục thu thuế nhà, đất – Mã số hồ sơ: 101795.

2.Thủ tục thu thuế công thương nghiệp – Mã số hồ sơ: 101822.

3.Thủ tục xác nhận tờ khai nộp thuế - Mã số hồ sơ: 101856.

4.Thủ tục xác nhận đơn đề nghị miễn (giảm) thuế - Mã số hồ sơ (chưa có)

Tải file: TTHC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

(Tác giả: Nguyễn Văn Phước - TPHT, nguồn: Bản tin Phường Bến Thành)

     

 
Các Kinh tế đã đưa
   Quản lý ngân sách nhà nước (15:50 - 13/06/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.