Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND phường Bến Thành - 6 tháng đầu năm 2019
HĐND P. Bến Thành ban hành Thông báo về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND P. Bến Thành trong 6 tháng đầu năm 2019.
Chi tiết...