Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND quận 1 - 6 tháng đầu năm 2019
Hội đồng nhân dân quận 1 thông báo lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND quận 1 trong 6 tháng đầu năm 2019.  
Chi tiết...
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường Bến Thành - 6 tháng đầu năm 2019
HĐND P. Bến Thành ban hành Thông báo về lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND P. Bến Thành trong 6 tháng đầu năm 2019.
Chi tiết...