DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Hải Quân

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0903.772.797

2

Nguyễn Huỳnh Thế Trường

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0918.981.225

3

Nguyễn Thị Quỳnh Triều

Chủ tịch UBND

0986.879.738

4

Đoàn Xuân Vinh

Phó Chủ tịch UBND

0936.786.787

5

Lê Hoàng Việt

Phó Chủ tịch UBND

0905.737.392

6

Nguyễn Hữu Tài

Trưởng Công an

0903.757.797

7

Trần Hoài Thanh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0932.133.103

8

Đặng Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch HĐND

0909.025.559

9

Hoàng Lê Huyền Nga

Chủ tịch UBMTTQVN

0917.882.229

10

Huỳnh Thị Công Lý

Phó Chủ tịch UBMTTQVN

035.929.8826

11

Hồng Hải

Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

0965.088.409

12

Phan Quốc Thành

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

0903.651.956

13

Phan Thị Oanh

Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi

0939.453.806

14

Nguyễn Thị Hồng Mai

Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ

0938.925.704

15

Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

0989.050.873

16

Võ Nguyễn Thùy Vân

Phó Chủ tịch Hội LH phụ nữ

0972.537.096

17

Trần Ngọc Trí

Bí thư Đoàn TN

0902.268.180

18

Lê Ngọc Huy

Phó Bí thư Đoàn TN

0981.475.429

19

Trần Nguyễn Minh Huyền

Văn phòng Đảng ủy

077.700.81.85

20

Phạm Nam Long

Văn phòng Đảng ủy

0784.635.088

21

Lê Văn Thoại

Văn phòng Đảng ủy

0939.900.706

22

Lê Huỳnh Đức Anh

Địa chính - Xây dựng

0909.649.448

23

Nguyễn Thanh Phong

Địa chính - Xây dựng

0909.951.090

24

Nguyễn Mạnh Thảo

Địa chính - Xây dựng

0976.303.758

25

Nguyễn Đức Minh

Văn phòng Thống kê

0989.991.163

26

Nguyễn Thị Phương Thúy

Văn phòng Thống kê

0975.930.662

27

Trần Hiếu Nhân

Kinh tế

0906.221.166

28

Phạm Thành Chung

BHYT tự nguyện - trẻ em

0362.305.734

29

Võ Lê Hoài Phong

Trật tự đô thị - Nhà đất

0934.588.674

30

Ngô Phước Sơn

Sao y

0913.911.298

31

Lê Thị Diễm Thúy

Sao y

0908.215.771

32

Nguyễn Văn Long

Hộ tịch

0913.914.748

33

Mã Mỹ Quỳnh

Thủ quỹ

0902.960.421

34

Trần Thị Hiền

Kế toán

0907.593.537

35

Huỳnh Bá Đạt

Tệ nạn xã hội

079.964.6188

36

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Dân số - KHHGĐ - Giảm nghèo

0983.960.242

37

Trần Công Trung Dũng

Lao động - Thương binh Xã hội

0932.07.03.70

38

Trần Thị Minh Thu

Bình đẳng giới - Trẻ em

0918.763.835

39

Nguyễn Ngọc Bích Chi

Giáo dục

0909.701.761

40

Nguyễn Hạnh

Văn hóa Xã hội

0907.555.019

41

Lê Thị Sang

Chủ tịch Hội khuyến học

0933.786.477

42

Phạm Đình Văn

Trật tự đô thị

0903.884.452