DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Hải Quân

Bí thư Đảng ủy 

0903.772.797

2

Nguyễn Huỳnh Thế Trường

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0918.981.225

3

Nguyễn Thị Quỳnh Triều

Chủ tịch UBND

0986.879.738

4

Phan Đăng Trường

Phó Chủ tịch UBND

0909.870.089

5

Lê Hoàng Việt

Phó Chủ tịch UBND

0905.737.392

6

Phan Thanh Hải

Trưởng Công an

0903.767.627

7

Trần Hoài Thanh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0932.133.103

8

Nguyễn Văn Phúc

Chỉ huy phó BCH Quân sự phường 0908639230

9

Hoàng Lê Huyền Nga

Chủ tịch UBMTTQVN

0917.882.229

10

Huỳnh Ngọc Trâm Anh

Phó Chủ tịch UBMTTQVN

0945.500.738

11

Phạm Văn Tiến

Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

0902.862.185

12

Phan Thị Oanh

Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi

0939.453.806

13

Nguyễn Thị Hồng Mai

Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ

0938.925.704

14

Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

0989.050.873

15

Trần Nguyễn Minh Huyền

Phó Chủ tịch Hội LH phụ nữ

0777.008.185

16

Huỳnh Thị Công Lý

Bí thư Đoàn TN

0359.298.826

17

Đỗ Lâm Đại

Phó Bí thư Đoàn TN

0938.559.641

18

Phạm Nam Long

Văn phòng Đảng ủy

0784.635.088

19

Lê Văn Thoại

Văn phòng Đảng ủy

0939.900.706

20

Nguyễn Tiến Hưng

Tư pháp - Hộ tịch

0937.274.824

21

Nguyễn Thanh Phong

Địa chính - Xây dựng

0909.951.090

22

Nguyễn Thành Công

Địa chính - Xây dựng

0937.910.740

23

Nguyễn Thị Phương Thúy

Văn phòng - Thống kê

0975.930.662

24

Trần Hiếu Nhân

Kinh tế

0906.221.166

25

Lê Thị Sang

Chủ tịch Hội khuyến học

0933.786.477

26

Võ Lê Hoài Phong

Trật tự đô thị - Nhà đất

0934.588.674

27

Nguyễn Minh Dương Tổ trưởng Tổ trật tự đô thị 0908.700.033

28

Lê Thị Diễm Thúy

Văn phòng - Thống kê

0908.215.771

29

Nguyễn Hạnh

Văn hóa - Xã hội

0907.555.019

30

Mã Mỹ Quỳnh

Thủ quỹ

0902.960.421

31

Trần Thị Hiền

Kế toán

0907.593.537

32

Huỳnh Bá Đạt

Tệ nạn xã hội

079.964.6188

33

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Dân số - KHHGĐ - Giảm nghèo;

Bình đẳng giới - trẻ em

0983.960.242

34

Trần Công Trung Dũng

Lao động - Thương binh Xã hội

0932.07.03.70

 Nguyễn Hạnh