Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Quận 1

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường năm 2016
Ngày 11/12/2015, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 1 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 1.