Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
UBND phường Bến Thành ban hành Công văn số 50/UBND ngày 05/02/2020 về việc phổ biến Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi ...
Lịch tiếp công dân của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Đơn vị số 6 phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phường Bến Thành ban hành Thông báo số ...
Lịch tiếp công dân của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Đơn vị số 5 phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phường Bến Thành ban hành Thông báo số ...
Lịch tiếp công dân của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Đơn vị số 4 phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phường Bến Thành ban hành Thông báo số ...
Lịch tiếp công dân của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Đơn vị số 3 phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phường Bến Thành ban hành Thông báo số ...
Lịch tiếp công dân của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Đơn vị số 2 phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Bến Thành ban hành ...
Lịch tiếp công dân của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Đơn vị số 1 phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND phường Bến Thành ban hành Thông báo số ...
Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Bến Thành - Năm 2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Bến Thành ban hành ...
Thư triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thư triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Dự thảo chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021
Dự thảo chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 28/7/2016. Thời gian làm việc 01 buổi từ 8g00 đến 11g30.
Các HĐND P.Bến Thành nhiệm kỳ 2016-2021 đã đưa
  Tiếp xúc đại biểu Hội đồng Nhân dân quận sau kỳ họp lần thứ nhất và trước kỳ họp lần thứ hai
  Tiếp xúc đại biểu Hội đồng Nhân dân phường sau kỳ họp lần thứ nhất và trước kỳ họp lần thứ hai
  Bản tin Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  HĐND phường Bến Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Kỳ họp lần thứ 8 của HĐND phường Bến Thành, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
  TB về thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình kỳ họp thứ Năm HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Hội đồng nhân dân phường Bến Thành tổ chức kỳ họp lần thứ Tư Nhiệm kỳ 2016 – 2021
  TB về thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Thông báo lịch tiếp công dân Quý III/2017
  Lễ ký kết Quy chế về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Quy chế phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân phường
  Thông báo lịch tiếp công dân Quý 2/2017
  Thông báo số 15/TB-HĐND của HĐND P. Bến Thành về Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Đơn vị số 4 phường Bến Thành - Quý 1/2017
  Các Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ ba của HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND phường Bến Thành quyết định thực hiện đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND giữa hai kỳ họp HĐND P. Bến Thành
  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về thí điểm lắp đặt hệ thống camera, báo cháy, chống trộm tại các tuyến hẻm phường Bến Thành
  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường Bến Thành trong 6 tháng cuối năm 2016
  Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND P. Bến Thành
  Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về việc quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND P. Bến Thành về công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021