HĐND phường Bến Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 9 nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 24/4/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: ông Phan Trọng Quyền - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND ...
Kỳ họp lần thứ 8 của HĐND phường Bến Thành, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 25/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm  2018).
TB về thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình kỳ họp thứ Năm HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND P. Bến Thành ban hành thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình kỳ họp thứ Năm HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hội đồng nhân dân phường Bến Thành tổ chức kỳ họp lần thứ Tư Nhiệm kỳ 2016 – 2021
Kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017), Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bến Thành được tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2017 tại hội trường Hội trường trụ sở Hội đồng nhân dân ...
TB về thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND P. Bến Thành ban hành thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư HĐND P. Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thông báo lịch tiếp công dân Quý III/2017
HĐND P. Bến Thành ban hành các thông báo về lịch tiếp công dân của 6 Tổ đại biểu HĐND P. Bến Thành trong Quý III/2017.
Lễ ký kết Quy chế về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Quy chế phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân phường
Ngày 29/3/2017, Thường trực HĐND - UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN phường Bến Thành đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2016 - 2021; quy chế phối hợp về việc tiếp xúc ...
Thông báo lịch tiếp công dân Quý 2/2017
HĐND P. Bến Thành ban hành các thông báo về lịch tiếp công dân của 6 Tổ đại biểu HĐND P. Bến Thành trong Quý II/2017.
Thông báo số 15/TB-HĐND của HĐND P. Bến Thành về Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Đơn vị số 4 phường Bến Thành - Quý 1/2017
Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND P. Bến Thành về Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Đơn vị số 4 phường Bến Thành - Quý 1/2017.