Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày 20/6/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội ...
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 28/5/2016 về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội ...
Hướng dẫn công bố kết quả bầu cử HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công văn số 1783/SNV-XDCQ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/5/2015 về việc hướng dẫn công bố kết quả bầu cử HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đắc cử với số phiếu cao nhất
Sáng 27-5, Ủy ban bầu cử TP công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong đắc cử trong nhiệm kỳ này.
Hôm nay, TP.HCM công bố kết quả bầu cử HĐND
Sáng 27-5, Ủy ban bầu cử TP công bố chính thức kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND
Bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND như thế nào?
Mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ công văn số 117/MTTQ-BTT ngày 10/05/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 về việc phối hợp tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ...
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 6 - Khu phố 6
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-UBBC ngày 26/4/2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ...
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 5 - Khu phố 5
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 26/4/2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ...
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 4 - Khu phố 4
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 26/4/2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 về Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ...
Các Sự kiện bầu cử ĐBQH & HĐND đã đưa
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 3 - Khu phố 3
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 2 - Khu phố 2
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 1 - Khu phố 1
  Nghị quyết số 04/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Cuộc thi "Công dân với bầu cử": Ai cũng có thể tham gia
  Sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội...
  22 vị trí mới của Chính phủ
  ​Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
  Ông Trương Tấn Sang thôi chức Chủ tịch nước
  Ngày 6/4, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng
  Lịch trình bầu cử Quốc hội và HĐND