Thông điệp "6 NHỚ" KHI THAM GIA BẦU CỬ
Người dân phường Bến Thành cùng tham gia Ngày bầu với thông điệp “6 NHỚ” KHI THAM GIA BẦU CỬ. Khai báo y tế trước khi đến địa điểm bầu cử 
Thông báo ngày bầu cử, khu vực bỏ phiếu, địa điểm niêm yết,danh sách cử tri
THÔNG BÁO Ngày bầu cử, Khu vực bỏ phiếu, địa điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố ...
Tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026

Một số nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND
Những nội dung cơ bản cần biết về  Luật bầu cử : Ngày bầu cử, Cử tri và danh sách cử tri, Người ứng cử, Một số quy định về kết quả bầu cử.(Luật này có hiệu lực từ ngày ...
thông báo ngày bầu cử, khu vực bỏ phiếu, địa điểm niêm yết dánh sách cử tri,danh sách và tiểu sử tóm tắt của cử tri
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND Quận 1 về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu phường Bến Thành Thực hiện kế hoạch số 33/KH-UBND ngày  05 tháng 3 năm 2021 của UBND ...
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày 20/6/2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội ...
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 28/5/2016 về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội ...
Hướng dẫn công bố kết quả bầu cử HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công văn số 1783/SNV-XDCQ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/5/2015 về việc hướng dẫn công bố kết quả bầu cử HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đắc cử với số phiếu cao nhất
Sáng 27-5, Ủy ban bầu cử TP công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Tăng Hữu Phong đắc cử trong nhiệm kỳ này.
Hôm nay, TP.HCM công bố kết quả bầu cử HĐND
Sáng 27-5, Ủy ban bầu cử TP công bố chính thức kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các Sự kiện bầu cử ĐBQH & HĐND đã đưa
  Quy trình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND
  Mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 6 - Khu phố 6
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 5 - Khu phố 5
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 4 - Khu phố 4
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 3 - Khu phố 3
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 2 - Khu phố 2
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Bến Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đơn vị bầu cử số 1 - Khu phố 1
  Nghị quyết số 04/NQ-UBBC của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Cuộc thi "Công dân với bầu cử": Ai cũng có thể tham gia
  Sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội...
  22 vị trí mới của Chính phủ
  ​Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
  Ông Trương Tấn Sang thôi chức Chủ tịch nước
  Ngày 6/4, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng
  Lịch trình bầu cử Quốc hội và HĐND