Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 của UBND phường Bến Thành

Phát động vòng sơ tuyển và triển khai thực hiện KH tổ chức hội thi sáng tạo CCHC Thành phố lần 2 năm 2024

Rà soát số lượng người khuyết tật có nhu cầu tìm việc làm phục vụ công tác tổ chức sàn giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố

Thông báo v/v cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ tại KH thực hiện công tác CCHC trên địa bàn phường Bến Thành năm 2024

Thông báo về việc rà soát các đối tượng người có công với cách mạng chưa được cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước

Hội thi Bến Thành - thân thiện, năng động

Thông báo kết quả Hội thi "Bến Thành thân thiện, năng động"

Thông báo về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư về việc bầu BQT nhà chung cư trên địa bàn phường Bến Thành

Thông báo về việc công khai và triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch đô thị liên quan đến nhà, đất số 43 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1

Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân năm 2024

Các Lịch tuần đã đưa
  Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  KH tăng cường thông tin, truyền thông công tác cải cách hành chính, văn hóa công sở và văn hóa công vụ trên địa bàn phường Bến Thành năm 2024
  KH về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn phường Bến Thành năm 2024
  KH đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí trong các bộ chỉ số CCHC (PAR index, PAPI, SIPAS, PCI, DDCI, Bản đồ thực thi thể chế) năm 2024
  Quyết định v/v công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Bến Thành
  Quyết định ban hành Bảng điểm đánh giá, xếp loại thi đua của Khu phố phường Bến Thành
  QĐ ban hành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước của UBND phường Bến Thành
  CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ, ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG; THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ TÂM HUYẾT TRONG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH".
  Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Bến Thành
  Hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhân dân
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2024 của UBND phường Bến Thành
  Danh sách công dân thuộc diện xóa đăng ký thường trú (lý do: vắng mặt 12 tháng)
  Kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề năm 2024 "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/Qh15 của Quốc hội"
  Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Bến Thành
  Kế hoạch tổ chức tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân năm 2024
  HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG BẾN THÀNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024
  Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định; tình hình xử lý tài sản công năm 2023
  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Cán bộ, Công chức UBND phường Bến Thành năm 2024
  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Người hoạt động không chuyên trách UBND phường Bến Thành
  Kế hoạch điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2024
  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024
  Công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Bến Thành
  Thông báo về việc công khai tình hình thu Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" phường Bến Thành năm 2023
  Thông báo về việc công khai tình hình thu Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" phường Bến Thành năm 2023
  Thông báo về việc công khai tình hình thu Quỹ "Vì người nghèo" phường Bến Thành năm 2023
  Thông báo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn phường Bến Thành
  Thông báo về việc thực hiện truyền thông sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương
  Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn phường Bến Thành
  Kế hoạch thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
  Khảo sát nhu cầu của hộ dân về các tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ mua, bán hàng hóa trên địa bàn phường Bến Thành
  Kế hoạch thực hiện NQ số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 15/8/2023 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Thông báo về việc triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
  Quyết định ban hành Quy chế thi đua trong cán bộ công chức, người lao động tại cơ quan UBND phường Bến Thành - Năm 2024
  Thông báo về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn phường Bến Thành
  Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Bến Thành năm 2024
  Thông báo lấy ý kiến về dự thảo Đề án vị trí việc làm của UBND phường Bến Thành
  Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2023
  Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Chủ trương và quyết định về việc trang bị hệ thống lấy số thứ tự tự động cho UBND phường Bến Thành
  Chủ trương và quyết định về việc trang bị hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ cho UBND phường Bến Thành dịch vụ
  Quyết định v/v chỉ định thầu cung cấp gói thầu "Trang bị hệ thống âm thanh phòng họp cho UBND phường Bến Thành
  Bảng tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách quý IV năm 2023
  Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Bến Thành
  Thông báo về lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2024
  Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu" "Trang bị bàn xếp, ghế, tủ hồ sơ cho UBND phường Bến Thành" tại địa điểm: số 92 Nguyễn TRãi, phường Bến Thành, Quận 1
  Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
  Thông báo v/v lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch điều hành thực hiện nnhệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2024
  Danh sách nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận
  Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Bến Thành
  Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Bến Thành
  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nnhệm vụ trọng tâm năm 2024
  Thông báo kết quả đánh giá công chức, người lao động không chuyên trách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường năm 2023
  Thông báo kết quả đánh giá người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền của Bí thư Đảng ủy phường
  Thông báo kết luận của Đảng ủy phường Bến Thành đánh giá, xếp loại cán bộ cấp trưởng đoàn thể năm 2023
  Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở phường Bến Thành
  Hội chợ - Triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP và Phiên chợ khuyến mại quận Tân Bình năm 2023
  Cuộc thi trực tuyến "Sống xanh - thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn"
  Thông báo v/v công khai tình hình thu Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố trên địa bàn phường Bến Thành năm 2023
  Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2025
  Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND phường Bến Thành
  Danh sách nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn phường Bến Thành
  Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân năm 2023
  Thông báo v/v nộp hồ sơ bổ sung chi trả thu lao cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em phường Bến Thành năm 2021
  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
  Thông báo v/v công khai tình hình thu Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" phường Bến Thành năm (thời gian thu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023)
  Thông báo v/v công khai tình hình thu Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" phường Bến Thành năm (thời gian thu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023)
  Thông báo v/v công khai tình hình thu Quỹ "Vì người nghèo" phường Bến Thành năm (thời gian thu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023)
  Quyết định về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Thành
  Thông báo v/v công khai tình hình thu Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố trên địa bàn phường Bến Thành tháng 9 năm 2023
  Thông báo v/v công khai tình hình thu Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố trên địa bàn phường Bến Thành tháng 8 năm 2023
  Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của đại diện hộ gia đình về Đề án sắp xếp Khu phố trên địa bàn phường Bến Thành
  Thông báo về việc công khai tình hình thu Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố trên địa bàn phường Bến Thành năm 2023
  Dự thảo Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương
  Kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp khu phố trên đị bàn phường Bến Thành theo quy định của Trung ương
  Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Bến Thành
  THỰC HIỆN QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM, BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
  Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Bến Thành
  Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024; Giai đoạn từ ngày 20/7/2023
  TB 183/TB-UBND ngày 17.7.2023 của UBND phường Bến Thành về các CSKD có QĐ tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm về công tác an toàn PCCC, ANTT
  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
  Quyết định v/v công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Thành
  Quyết định v/v công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Thành
  UBND phường Bến Thành tổ chức tuyên truyền "Pháp luật về thừa kế, hoạt động công chứng, chứng thực" và "Tổ chức, hoạt động của thừa phát lại"
  Quyết định phân công nhiệm vụ Cán bộ, Công chức và Thông báo phân công nhiệm vụ Người hoạt động không chuyên trách của UBND phường Bến Thành
  Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận 1
  Thông báo v/v thu Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố trên địa bàn phường Bến Thành năm 2023
  TB 157/TB-UBND ngày 23.6.2023 của UBND phường Bến Thành về các CSKD có QĐ tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm về công tác an toàn PCCC, ANTT
  Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ - Năm học: 2023 - 2024
  Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân năm 2023
  Thông báo về thông tin người phụ trách tuyển sinh đầu cấp của trường học trên địa bàn phường Bến Thành
  UBND phường Bến Thành thông báo Phương thức và thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024
  Trường Mầm non Tuổi Thơ thông báo tuyển sinh năm học 2023 - 2024
  Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh mầm non năm học 2023 - 2024 và Thông báo tuyển sinh của Trường Mầm non Bến Thành
  Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024
  Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Bến Thành
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Bến Thành
  Thông báo về các loại quỹ tại phường Bến Thành
  Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Bến Thành năm 2022
  Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Bến Thành năm 2021
  Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2021
  Quyết định ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử CB, CC, VC và NLĐ làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Thông báo Thu nguồn quỹ pháp lệnh và các quỹ vận động năm 2020
  Thông báo Lịch phát tiền cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 (Đợt 1)
  Lịch tiếp công dân theo quý năm 2020
  QĐ ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020
  QĐ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Quý I/2019
  Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyen đán Kỷ Hợi năm 2019
  Chương trình giảm ngập, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn phường Bến Thành giai đoạn 2018 - 2020
  Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
  Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
  Thông báo về phát hiện ổ dịch Sốt xuất huyết tại 149/21/7 Lê Thị Riêng
  Thông báo về phát hiện ổ dịch Sốt xuất huyết tại 91 Sương Nguyệt Ánh