Lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Bến Thành năm 2022
UBND phường Bến Thành thông báo lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo phường . Link văn bản đính kèm:Lich truc tiep cong dan năm 2022.pdf
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường Bến Thành năm 2021
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Lịch tiếp công dân của lãnh đạo năm 2021.
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tết Dương lịch năm 2021
UBND phường Bến Thành thông báo đến các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021.
Quyết định ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử CB, CC, VC và NLĐ làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Quyết định ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viêng chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ...
Thông báo Thu nguồn quỹ pháp lệnh và các quỹ vận động năm 2020
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Thông báo Thu nguồn quỹ pháp lệnh và các quỹ vận động năm 2020.
Thông báo Lịch phát tiền cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 (Đợt 1)
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Thông báo số 418/TB-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân phường Bến Thành về Lịch phát tiền cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất ...
Lịch tiếp công dân theo quý năm 2020
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Lịch tiếp công dân của 4 quý trong năm 2020.
QĐ ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020
Ngày 19/6/2019, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020, bao gồm chỉ tiêu ...
QĐ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 14/9/2018, Ủy ban nhân dân phường Bến Thành ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Quý I/2019
UBND phường Bến Thành công bố lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND phường trong Quý I/2019.
Các Lịch tuần đã đưa
  Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyen đán Kỷ Hợi năm 2019
  Chương trình giảm ngập, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn phường Bến Thành giai đoạn 2018 - 2020
  Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
  Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
  Thông báo về phát hiện ổ dịch Sốt xuất huyết tại 149/21/7 Lê Thị Riêng
  Thông báo về phát hiện ổ dịch Sốt xuất huyết tại 91 Sương Nguyệt Ánh