Quy trình liên quan hoạt động giáo dục

Thông báo về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp Một và huy động trẻ 5 tuổi học lớp Lá năm học 2023 - 2024 trên địa bàn phường Bến Thành

Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm học 2022-2023
Ngày 19- 20/10/2022, Trường Mầm non Tuổi Thơ tổ chức các hoạt động “Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển” năm học 2022-2023 (từ ngày 16/10/2022 đến ngày 23/10/2022) với chủ đề “Phối hợp giữa nhà trường, gia ...
Tan máu bẩm sinh: Nếu cha mẹ hiểu biết, con sẽ không gánh bệnh
Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người, tương đương 13% dân số, mang gene bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).
Thông báo nhập học năm 2021 - 2022
Thông báo về việc phân tuyến và thủ tục nhập học trực tuyến cho học sinh lớp 1
Giáo dục đào tạo (QĐ số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)
Danh mục thủ tục hành chính: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (theo Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)
Giáo dục và đào tạo
Danh mục thủ tục hành chính: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO