Chính trị tư tưởng

TPHCM: Tiếp tục tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở
Ngày 22-2, Đảng bộ phường Bến Thành (quận 1) đã tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trong 2 ngày 21 và 22/2, Đảng bộ phường Bến Thành (Quận 1) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 98 đại biểu đại diện ...
Phường Bến Thành từng bước chuyển đổi kinh doanh theo hướng dịch vụ cao cấp phục vụ du lịch
Ngày 22/02/2020, Đảng bộ phường Bến Thành đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở tiến hành Đại hội điểm của Đảng bộ Quận 1. Tham dự ...
Văn kiện chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 22/2, Đảng bộ phường Bến Thành đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ...
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại ...
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại ...
Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bến Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại ...