Quy trình liên quan diện chính sách

Quy trình liên quan giảm nghèo

Quy trình Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Quy trình Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Quy trình Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Quy trình Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quy trình Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Quy trình giải quyết chế độ hỗ trợ, ưu đãi

Quy trình Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Quy trình công nhận và giải quyết chế độ

Các Lao động - Thương binh xã hội đã đưa
  Quy trình Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
  Quy trình Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý
  Quy trình Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
  Quy trình Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng
  Quy trình Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
  Quy trình Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh
  Quy trình Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
  Quy trình Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”
  Quy trình Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước
  Quy trình Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
  Quy trình Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  Quy trình Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
  Quy trình cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
  Quy trình xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
  Quy trình hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng
  Quy trình đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
  Quyết định v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
  Bảo trợ xã hội (QĐ số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016)
  Bảo trợ xã hội
  Chính sách người có công
  Phòng - Chống tệ nạn xã hội
  Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới và trên 10 triệu đồng)
  Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng
  BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi