Thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000 và lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 cho khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2.000 và lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 cho khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM đã tổ chức công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu trung tâm hiện hữu TPHCM (930 héc ta) theo các quyết ...