HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI (11/10) NĂM 2022
Cách đây 11 năm trước, vào năm 2011 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm làm ngày Quốc tế trẻ em gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn ...
HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁNH THAI THẾ GIỚI 26.9.2022