Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của UBND phường Bến Thành năm 2024

Quyết định v/v công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 4 và 06 tháng cuối năm 2023 của UBND phường Bến Thành

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại UBND phường Bến Thành

Thư ngỏ Chương trình "Ngày đồng hành cùng người dân và cơ sở kinh doanh năm 2023"

Giới thiệu chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
UBND phường gửi đến người dân thông tin Giới thiệu chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
Danh sách cơ sở kinh doanh khẩu trang trên địa bàn phường
UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Danh sách rà soát, tổng hợp cơ sở kinh doanh khẩu trang trên địa bàn phường. 
Giờ trái đất năm 2018 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018 (thứ bảy)
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.
TP.HCM mở đường dây nóng nhận đăng ký mua tiền 100 đồng
Dự kiến ngày 22/4 mới mở bán tiền lưu niệm 100 đồng, nhưng để giảm sự quá tải như Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM đã có thông báo cho đăng ký trước nhằm ghi nhận nhu cầu và có sự ...