Giờ trái đất năm 2018 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018 (thứ bảy)
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.
TP.HCM mở đường dây nóng nhận đăng ký mua tiền 100 đồng
Dự kiến ngày 22/4 mới mở bán tiền lưu niệm 100 đồng, nhưng để giảm sự quá tải như Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước TP.HCM đã có thông báo cho đăng ký trước nhằm ghi nhận nhu cầu và có sự ...