Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh

Thông tin quy trình giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc đốn hạ hoặc di dời cây xanh, di dời trụ chiếu sáng đô thị.

UBND phường Bến Thành gửi đến người dân Văn bản số 2812/TTHT-CSĐT ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc Thông tin quy trình giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc đốn hạ hoặc di dời cây xanh, di dời trụ chiếu sáng đô thị.

 

(Tác giả: , nguồn: 8)

     

 
Các Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh đã đưa
   Hỗ trợ kiến nghị tuyên truyền giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về việc đốn hạ hoặc di dời cây xanh, di dời trụ chiếu sáng đô thị (11:18 - 10/08/2020)
   Thông tin địa chỉ Tiếp nhận phản ánh (17:11 - 04/08/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.