Tư pháp

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Danh mục thủ tục hành chính: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH.

 

1. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

2. Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường.

3. Thủ tục trả lại tài sản.

Tải file: TTHC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

(Tác giả: Nguyễn Văn Phước - TPHT, nguồn: 8)

     

 
Các Tư pháp đã đưa
   Phổ biến giáo dục pháp luật (14:19 - 14/07/2016)
   Hòa giải ở cơ sở (14:27 - 13/07/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.